S/4HANA Central Finance (Bölüm 2)

Merkezi Finans
Share

Central Finance ile SAP MDG (Ana Veri Yönetimi) 

SAP MDG (Master Data Governance), özellikle çok sayıda ana verisi (müşteri, satıcı, ana hesap vb.) olan şirketlerde ana veri yönetimi için kullanılır. Tüm bu verilerin manuel olarak yönetilmesi ve kontrol edilmesi, diğer süreçler için fazla iş yükü getirmektedir.

Central Finance'de ortaya merkezi bir yapı çıkarmak için, farklı sistemlerde farklı formatlarla yer alan datayı Central Finance makinesine alırken sistemler arası ana veri eşlemesine ihtiyaç duyar. Bu noktada eşleştirme işleminin daha verimli ve kolay bir şekilde yapılabilmesi için SAP MDG entegrasyonu, karmaşık sistemlere sahip şirketler için önemli bir değer sağlar.

Central Finance, mevcut haritalama bilgilerine buradan erişmek için Ana Veri Yönetimi ile entegrasyon sunar. Ortak bir merkezi raporlama yapısı oluşturmak için, kaynak sistemlerinizdeki farklı muhasebe varlıklarınızı (örneğin, hesap, kâr merkezi veya maliyet merkezi) merkezi sistemdeki ortak bir ana veri kümesiyle eşleyebilirsiniz.

MDG Mapping Entities Model

S/4HANA Central Finance'de Hazine ve Risk Yönetimi

SAP TRM, hazine yöneticisine nakit etkilerinin anlık görüntüsünü sağladığı gibi, şirketin stratejik alanlarına ve farklı bölümlerine nakit dağıtımının yapılmasında önemli rol oynar. Bu sayede ilgili yönetici ihtiyaç anında en yetkin ve uygun kaynaktan nakit akışını elde edebilir. SAP TRM, nakit ihtiyacını yönetmeye ve para işlemlerini basitleştirmeye yardımcı olan entegre bir çözümdür. Entegre hazine ve nakit yönetimi süreci, şirketin finans işlevine ek faydalar getirdiği gibi, şirket üzerindeki nakit etkisinin daha doğru bir şekilde yönetilmesine de yardımcı olur.

Çok sistemli yapılarda tüm makinelere SAP TRM kurulması, daha fazla maliyet, ana veri uyuşmazlıkları gibi dezavantajları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle SAP Central Finance, SAP TRM’i Merkez sistemde yöneterek, ilgili sorunlara çözüm getirmektedir.

Aşağıdaki tüm TRM uygulamaları Central Finance yetenekleriyle kullanılabilecektir:

 • İşlem Yöneticisi (Para Piyasası, Döviz, Türevler, Borç Yönetimi, Menkul Kıymetler ve Emtia)
 • Risk Analizcileri (Kredi, Piyasa, Portföy)
 • Maruziyet Yönetimi
 • Hedge Yönetimi
S/4HANA Central Finance'de Hazine ve Risk Yönetimi

S/4HANA Central Finance'de Merkezi Ödeme

SAP Central Finance Merkezi Ödeme ile, merkezi olarak hedef sistemden ödeme yapılır ve açık kalem işlemleri de yine bu sistemde yapılıyor olur, böylece tüm sistemlerde ödeme sürecinin kurgulanmasına gerek kalmaz.

Merkezi Ödeme'nin belirli bir şirket kodu için etkinleştirilmesi durumunda, bu şirket kodu için tüm müşteri ve satıcı hesaplarının açık kalem işlemleri, tamamen Central Finance sistemine taşınır. İlgili müşteri ve satıcı açık kalemleri Central Finance sisteminde yeniden üretildiğinden, müşteri ve satıcı ile ilgili tüm bağlantılı açık kalem süreçleri Central Finance sistemine taşınmalıdır.

S/4HANA Central Finance'de Merkezi Ödeme

Merkezi Ödemenin Faydaları;

 • Merkezi açık kalem yönetimi ve raporlaması.
 • SAP Fiori kullanıcı arayüzü ile gerçek zamanlı operasyonel raporlama
 • Standartlaştırılmış ödeme süreçleri.
 • Nakit uygulaması, likidite planlaması, kredi riski hesaplamaları vb. gibi merkezi AP/AR süreçleri
 • Banka servis maliyetlerinin azaltılması
 • HANA optimizasyonu ile ödeme tekliflerinin oluşturulması
 • Banka hareketlerinin standard SAP ekranlarından merkezi sisteme yüklenmesi
 • Banka hareketlerinin izlenebilmesi

S/4HANA Central Finance'de Kredi Yönetimi

SAP Kredi Yönetimi, müşteri bazlı olarak alacak takibinin yapılmasını, buna bağlı olarak şüpheli alacakların azalmasını ve sipariş aşamasındaki limit kontrolünün yapılmasını sağlar.

Kredi Yönetiminin başlıca faydaları; Tam dokümantasyon ve kolay denetim takibi ile daha hızlı ve daha güvenilir kredi kararları alma, daha az satış siparişi gecikmeleri, siparişleri askıya alma ve iptal işlemlerinde azalma, daha düşük maliyetler ve şüpheli alacakların azalması olarak gösterilebilir.

S/4HANA Central Finance'de Kredi Yönetimi

Central Finance'de Merkezi Kredi Yönetimi devreye alınırken yerel ödeme ve Merkezi Ödeme süreçleri dikkate alınmalıdır. Kredi riskinin güncellenmesini sağlamak için, her durumda ALE ve web service senaryoları kullanılmalıdır. Ayrıca, yerel ödeme kullanılıyorsa, açık kalemlerin denkleştirme durumu, kredi riskini beslemek için Central Finance sistemine gönderilmelidir.

S/4HANA Central Finance'de Anlaşmazlık Yönetimi

SAP Anlaşmazlık Yönetimi, ihtilaf durumlarıyla ilgili alacakların işlenmesi için işlevler sağlar. Anlaşmazlık durumları, müşterilerin faturalanan tutardan kesinti yapması veya ödemeyi geciktiren müşterilerin olması durumunda ortaya çıkar. Anlaşmazlık oluşturan müşteri açık kalemleri bir ihtilaf olarak işaretlenir ve buna karşılık gelen bir nesne yaratılır.

Anlaşmazlık durumu, ihtilaflı maddenin sebebini, bunu takip eden personelin bilgilerini ve iletişimin çeşitli aşamalarını aynı anda tutma sürecidir. Anlaşmazlık çözüldükçe durum uygun bir işlemle kapatılır.

S/4HANA Central Finance'de Anlaşmazlık Yönetimi

Anlaşmazlık Yönetiminin Central Finance ile entegrasyon senaryolarından biri Merkezi Ödeme işlevidir. Merkezi Ödeme aktif hale getirilirse açık kalem işlemlerinin Central Finance sisteminde gerçekleştirilmesi gerekir, böylece o müşterinin açık kalemlerinden ihtilaf davaları oluşmuş olur. Aksi takdirde, yerel ödeme senaryosunda, Central Finance sisteminin, ihtilaf davasını oluşturmak ve ayrıca ihtilaf davası durumunu güncellemek için açık kalem bilgilerini almak üzere kaynak sisteme bağlanması gerekir.

S/4HANA Central Finance'de Tahsilat Yönetimi

SAP Tahsilat Yönetimi, alacakların tahsilatı için müşterilerin seçilmesine ve önceliklendirilmesine olanak tanıyan tahsilat stratejilerinin meydana getirilmesini sağlar. Tahsilat uzmanları için, tahsilat stratejilerine dayalı günlük iş listeleri sistem tarafından otomatik tetiklenir.

Tahsilat stratejisine göre organizasyonlar, müşteri önceliklendirme, tanımlama ve değerlendirme avantajlarından yararlanabilir. Günlük iş listeleri kullanıcı üretkenliğini ve verimliliğini artırmaya yardımcı olur, böylece kısa vadede oluşabilecek olası müşteri gelirlerinin önü açılabilir.

S/4HANA Central Finance'de Tahsilat Yönetimi

Tahsilat Yönetimi ile Central Finance entegrasyonu açısından, Anlaşmazlık Yönetimi sürecinde açık kalemlerin kullanılmasıyla ilgili aynı koşullar Tahsilat Yönetimi’nde de mevcuttur. Merkezi Ödeme aktivasyonu durumunda, tüm açık kalemler Central Finance uygulamasında olacaktır, bu nedenle açık kalemler dışında ek entegrasyona gerek yoktur. Diğer bir durumda, yerel ödeme, tahsilat stratejileri oluşturulması için Central Finance sistemi açık kalemlere ihtiyaç duyacaktır ve bu da diğer olası web service entegrasyon senaryolarını beraberinde getirecektir.

SAP Central Finance kullanma lisansları: 

 • Central Finance - ayrı lisans
 • SAP Landscape Transformation Replication Server - ayrı lisans
 • SAP MDG, ayrı bir lisans alır. Zorunlu değildir, ancak ana veri eşlemesinin daha verimli yönetilmesi bağlamında SAP tarafından önerilmektedir.

SAP, S/4HANA Central Finance'i Neden Öneriyor?

Büyük şirketlerin çoğu, doğru zamanda karar vermek için basit, çevik ve güvenilir finansal araçları tercih etmektedir ve genellikle SAP veya SAP olmayan birden fazla sistemi olan şirketlerin yapısı nedeniyle bu amaca ulaşmak zor olabilir.

Bu noktada SAP Central Finance şirketlere günümüz koşullarında kendi organizasyonları adına değer yaratmak için bir fırsat sunmaktadır.

İş süreçlerinizi gelişen teknolojilerle desteklemek işimizin ana hedefidir.

exp head deco 3
icon our expertise

Teşekkürler

Kısa süre içerisinde indirme linki içeren bir mail alacaksınız.

Eğer mail almazsanız solviamarketing@solviads.com adresinden bize ulaşın.

Created by icon 54from the Noun Project

Teşekkürler

Kısa süre içinde bir e-posta alacaksınız.

Eğer mail almazsanız solviamarketing@solviads.com adresinden bize ulaşın.