SAP Emarsys Account Engagement Satış İşbirliği

Share

  Oluşturulan satışa yönelik e-posta kampanyasını başlatmadan önce, pazarlamacıların satış ekibiyle işbirliği yapması ve onlardan geri bildirim toplaması gerekmektedir. Satış Kampanyası özelliği, satış temsilcilerinin henüz başlatılmamış Emarsys'e ait e-posta kampanyalarına erişmelerini sağlar ve kampanya hakkında geri bildirimde bulunmalarına veya sınırlı erişimle ayarlamalar yapmalarına olanak tanır.

B2B iş modelinde nasıl satış ekibiyle işbirliği sağlanır?

  SAP Emarsys Account Engagement; müşterilere, pazarlama ve satış ekiplerine alışılmışın dışında sağladığı olanaklarıyla anında iş değeri sunan entegre bir pazarlama çözümüdür. Anahtar bileşenler içerik, bağlam ve işbirliğidir. B2B add-on Account Engagement, B2B Sales Cloud verilerini kullanarak etkileşim kurmayı, segmentlemeyi ve otomatikleştirmeyi sağlar.

Satış İşbirliği

  Pazarlama ekibinin sorumlu kullanıcısı, Emarsys'te adına (on-behalf) e-posta kampanyası oluşturur ve kişiselleştirme ekler, bu kişiselleştirme varsayılan satış temsilcileri için veri içerir. Bu satış temsilcileri, SAP Sales Cloud'da ki Satış Müdürü tarafından Hesap/Şirket Sahibi (Account Owner) olarak belirlenir. Adına (on-behalf) e-posta kampanyası ile diğer kampanyalar arasındaki farklar; alıcı kaynağı seçimi, e-posta düzenlemelerinde geliştirilmiş "kimden" açıklaması ve kişiselleştirme belirteçleri diyebiliriz.

Adına e-posta kampanyası yürütüldüğünde, sistem kampanyaya dahil edilen her belirlenmiş şirket için şirket-satış temsilci ilişkisini otomatik olarak kontrol eder ve varsayılan satış temsilcilerinin verilerini alır. Satış kampanyasını oluşturmadan önce, kampanyaya dahil edilecek bir şirket ilişkisi içeren bir kişi listesi (Contact List) oluşturmalıyız. Eğer kişi için şirket ilişkisi ve bilgileri mevcut değilse, kişi göz ardı edilecektir. Kişi kriterlerinizi belirlerken lütfen şirket ilişkilerinizi Account Engagement Şirket UUID'si (Account Engagement UUID of Account) olarak seçiniz. (filtre kriteri belirleme de en iyi yoldur)

Ya da lütfen filtrelemenizi şirket adıyla yapınız.

Emarsys'ten Satış Kampanyasında oluşturduğunuz e-postayı seçmek için, E-posta Kampanyası (Email Campaign) listesini açın ve oluşturduğunuz e-postayı seçin ya da kampanyayı aratın. İhtiyacınız olan Kişi Listesini (Contact List) seçin ve ardından Zamanlama (Scheduling) bölümünde, gözden geçirme işleminin tamamlanması gereken tarihi ve saati girin. Bu seçiminiz aynı zamanda kampanyanın yürütüleceği zamanı belirler. Satış İşbirliği (Sales Collaboration) bölümü, satış temsilcileri için kısıtlamaları belirleme fırsatı sunar; temsilcilerin haklarını Emarsys sayfasından kolayca seçebilirsiniz.

  Satış Kampanyası, Sales Cloud'da bulunan inceleme sayfasına gözden geçirilmek üzere gönderildiğinde, sorumlu satış temsilcileri e-posta içeriğini ve seçilen alıcıları inceleyebilirler. Satış ekibi, Sales Cloud / Campaign Review (Kampanya İnceleme) sayfasından sorumlu olduğu mevcut kampanyayı görebileceklerdir.

Bu özellik, kampanya alıcılarına kişileri ve şirketleri (ilişkili kişilerini) eklemeyi veya kaldırmayı sağlar. Ayrıca satış temsilcisi adına gönderme özelliğini (send-on-behalf) kullanarak hangi kişilerin e-postayı kendi adlarına alması gerektiğini belirleyebilir.

E-posta kampanyası hakkında olumlu veya olumsuz geri bildiriminizi belirtmek için yorum yazmak amacıyla "Yorum Ekle" (Add Comment) seçeneğini de kullanabilirsiniz.

Geri bildirimler ve alıcılar üzerinde yapılan değişikliklerden sonra, pazarlamacılar satış temsilcilerinin tüm geri bildirimlerini Emarsys “İşbirliği” (Collaboration) ekranında görür ve gerektiğinde kampanyada bazı ayarlamalar yapabilirler.

Kampanya incelemeye gönderildiğinde Emarsys Satış Kampanyası, aracı satış temsilcilerinin hareketlerini senkronize olarak takip etmenizi sağlar. İşbirliği aracından, inceleme için son tarihe kadar kalan süreyi öngörebilirsiniz. Uygulama, kampanyayı inceleyen satış temsilcisi sayısını, onaylanmış, eklenmiş ve kaldırılmış kişi ve hesap sayılarını gösterir, ki bunlar önemli izleme ölçütleridir. Ayrıca, alınan olumlu ve olumsuz yorumların sayısını takip etmek esastır. Yorumlar bölümünde, her yorum ve yorumu yapan satış temsilcisi açıkça görüntülenebilir.

Bu ölçütleri takip etmek, kampanyanın performansının kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını ve satış temsilcilerinin katılım düzeyini değerlendirmeyi sağlar. Son adımda, etkileşimlerin ve şirketlerin genel sonuçlarını e-postalar, trendler, mobil ve kayıtlar üzerinden KPI'larla kontrol edebilirsiniz. E-posta analiz sonuçlarını kontrol etmek için lütfen Emarsys'te Satış Kampanyaları > Analiz bölümüne gidin.

İş süreçlerinizi gelişen teknolojilerle desteklemek işimizin ana hedefidir.

exp head deco 3
icon our expertise

Teşekkürler

Kısa süre içerisinde indirme linki içeren bir mail alacaksınız.

Eğer mail almazsanız solviamarketing@solviads.com adresinden bize ulaşın.

Created by icon 54from the Noun Project

Teşekkürler

Kısa süre içinde bir e-posta alacaksınız.

Eğer mail almazsanız solviamarketing@solviads.com adresinden bize ulaşın.