4 binden fazla organizasyon tarafından kullanılan SAP SuccessFactors, organizasyonların insan kaynakları süreçlerini dijitalleştirmeye ve bu süreçleri birbirlerine entegre olacak şekilde yönetmeye yardımcı olan, organizasyonların kullanmış olduğu diğer SAP çözümleriyle ve üçüncü taraf yazılımlar ile entegrasyon sağlayabilen bulut tabanlı insan kaynakları paket çözüm yazılımıdır.

Bu yazıda insan kaynakları süreçlerini modüler yapıda ayrıştıran ve bu modülleri birbirlerine entegre şekilde çalıştırmamıza olanak sağlayan SuccessFactors çözümünün, insan kaynakları yetenek yönetim süreçlerine dahil olan Kariyer Gelişim Modülünün özelliklerinden bahsediyor olacağız. Modül açıklamalarını takiben diğer modüller ile olan entegrasyon noktalarına da değineceğiz.

SAP SuccessFactors Kariyer Gelişim Modülü ile çalışanlarınıza anlamlı kariyer planları ve kariyer fırsatları sunarak onları motive edebilir, gelişimleri için hedefler ve öğrenme etkinlikleri oluşturabilirsiniz. Kariyer Gelişim Modülü, organizasyon bünyesindeki çalışanların gelişimiyle ilgili insan kaynakları sorumlularına dört farklı araç ile yardımcı olmaktadır. Bu araçlar:

 • Kariyer Yolu
 • Kariyer Planı
 • Gelişim Planı
 • Mentörlük Programları

Kariyer Yolu

Çalışanların kariyer hedeflerini organizasyonun iş gereksinimleriyle uyumlu hale getirilebilmesine ve çalışanların Kariyer Planı sayfalarındaki önerilen roller bölümünün oluşturulmasına yardımcı olur.

Kariyer Yolu aracı ile organizasyon bünyesindeki roller birbirlerine öncül/ardıl ilişkisi içerisinde bağlanabilir. Kariyer yolu olarak geçen bu bağlantı sayesinde sistem, çalışanlara gelecek roller önerebilir. Çalışanlar bulundukları roller için hazırlanmış kariyer yollarını keşfederek gelecekte bu rollerde görev alabilmek adına geliştirmeleri gereken noktaları tespit edebilir ve bu eksikliklerin giderilebilmesi için yöneticileriyle birlikte gelişim hedefleri oluşturabilirler.

Kariyer Planı

Kariyer Planı çalışma sayfasıyla organizasyondaki çalışanlarınızı; kariyer yollarını keşfetmelerine, gelecekteki rollerine hazırlamak için boşlukları tespit edip bunlar ile ilgili gelişim hedefleri oluşturmalarına teşvik edebilirsiniz.

Kariyer Planı, çalışanların kendi kariyerlerini planlayabilecekleri bir araçtır. Çalışanlar rol araması yaparak veya kendilerine önerilen roller ile gelecekte düşündükleri rolleri ekleyebilirler. Bu rollerde görev alan çalışanların sahip olması gereken yetkinlikleri görüntüleyerek eksik olduğu yetkinlikleri geliştirebilmek adına kendilerine gelişim hedefleri ekleyebilirler ve düşündükleri role hazırlıklarının değerlendirilebilmesi için rol hazırlık formları başlatabilirler.

Sistem, çalışanların gelecek rollere olan hazırlıklarını, rolün gerektirdiği yetkinlikleri ve çalışanın bu yetkinliklerden almış olduğu değerlendirmeleri kullanarak hesaplar.

Gelişim Planı

Gelişim Planı, çalışanlara gelişim hedeflerinin eklenebileceği ve bu hedeflerin yönetilebileceği araçtır. Hedef ile ilgili sürekli performans yönetimi içerisinde eklenmiş başarılar, hedef ile bağlantılı öğrenme aktiviteleri bu araç sayesinde görüntülenip, yönetilebilmektedir. SAP SuccessFactors Öğrenme modülü kullanan müşteriler için gelişim hedefleri, öğrenme modülü içerisindeki eğitimler ile ilişkilendirilerek çalışanların öğrenmelerini hızlandırabilmektedir.

Gelişim planları ve gelişim hedefleri içerisinde tutulmak istenen bilgiler müşteri talepleri doğrultusunda uyarlanabilmektedir.

Mentörlük Programları

Mentörlük Programları, çalışanların sürekli olarak yeni beceriler öğrenmesi, departmanlar arasında ilişkiler kurması ve liderlik pozisyonlarına ilerlemesi için organizasyon içinde oluşturulan programlardır. Akıllı mentörlük teklifi, çalışanların gelişimlerini kontrol etmelerine ve kariyerlerini geleceğe hazır hale getirmelerine yardımcı olur. İnsan kaynakları departmanlarının, mentörler ve danışanları eşleştirmek için gereken manuel ve zaman alıcı idari çalışma olmadan başarılı mentörlük programları oluşturmasına olanak tanır.

Akıllı bir algoritma ile güçlendirilen mentörlük teklifi, beceriler, yetkinlikler, iş unvanı, departman, yönetici, lokasyon, mentörlerin ve danışanların kişisel tercihleri ve odak alanları gibi faktörlere dayalı olarak mentör-danışan eşleşmesi sunar. Bu programlar aracılığıyla toplanan veriler raporlanabilir olduğu için mentörlük ve diğer yetenek stratejilerini analiz etmek ve geliştirmek için kullanılabilir.

SAP SuccessFactors Kariyer Gelişim Modülü organizasyonlara üç farklı mentörlük programı oluşturma imkânı sunar:

 • Kontrollü
 • Kontrolsüz
 • Açık Katılım

Kontrollü mentörlük programlarında:

 • Sistem yöneticisi mentörlere ve danışanlara programa kaydolmaları için davet gönderir.
 • Sistem yöneticisi mentör-danışan eşleşmelerini manuel düzenler.
 • Program tarihleri kesindir, danışan kayıtları başladığında mentör kayıtları biter.

Kontrolsüz mentörlük programlarında:

 • Sistem yöneticisi mentörlere ve danışanlara programa kaydolmaları için davet gönderir.
 • Danışanlar sistem yöneticisinin müdahalesi olmadan doğrudan mentörlere eşleşme isteği gönderirler.

Açık katılım mentörlük programlarında ise:

 • Mentör ve danışanlara programa kaydolmaları için herhangi bir davet gönderilmez.
 • Danışanlar doğrudan mentörlere eşleşme isteği gönderirler.
 • Programların bitiş tarihleri yoktur.

Entegrasyon Noktaları

 • SuccessFactors Suit içerisindeki iş profili yapılandırması, işe alım, hedef ve performans yönetimi modülleri ile birlikte çalışmasının yanı sıra kariyer gelişim modülü için de temel oluşturmaktadır. Kariyer gelişim modülü içerisindeki hedefler, gelecek rol atamaları ve önerileri SuccessFactors iş profili yapılandırmasından beslenmektedir. Bu yüzden Kariyer Gelişim modülünün efektif kullanılabilmesi için SAP SuccessFactors iş profili (iş aileleri, roller, rollere bağlı yetkinlikler vb.) yapılandırmasının sistemde uyarlanmış olması gerekmektedir. Kariyer yolları iş profili yapılandırmasındaki roller ile oluşturulurken gelecekteki rollere olan hazırlık, rollere atanmış yetkinlikler üzerinden ilerlemektedir.
 • Gelişim hedefleri performans değerlendirme formlarına eklenebilir, dilenirse performans değerlendirme sürecinde değerlendirmeye alınabilir.
 • Kariyer gelişim modülü öğrenmeyi hızlandırabilmek adına SuccessFactors Öğrenme modülünü kullanan organizasyonlara, gelişim hedeflerine öğrenme modülü içerisinden eğitim atanabilmesine de olanak sağlar.
Created by icon 54from the Noun Project

Teşekkürler

Kısa süre içinde bir e-posta alacaksınız.

Eğer mail almazsanız solviamarketing@solviads.com adresinden bize ulaşın.