Dünyanın inkâr edilmez hızla değiştiği bu zamanlarda hayatımızın her alanında bu dönüşüme tanık oluyoruz. Şirketler olarak bu değişim yolculuğunda kullandığımız teknolojinin yeterliliği, esnekliği ve global ölçeklere uyumluluğu çok daha önemli bir yere oturuyor.

İnsan Kaynakları olarak kullandığımız uygulama/uygulamaların çalışana en çok temas ettiğimiz noktaların başında gelen ‘’Performans ve Hedef Yönetimi‘’ sürecinde ne kadar sürdürülebilir olduğunu, iş verimliliklerimize, iş sonuçlarımıza ve çalışan bağlılığına katkısını dönüşen ve hızla ilerleyen dünyamızda sorguluyor olabiliriz. Çalışan bağlılığının iş sonuçlarına direkt etkisini ve verimliliği düşündüğümüzde performans süreçleri bütün bir organizasyonun yapılanmasına doğrudan etki etmektedir.

Bulut tabanlı akıllı İnsan Kaynakları çözümü olan ve internetin olduğu her yerden bizlere erişim imkânı sunan SAP SuccessFactors ailesinin yetenek yönetimi süreçlerinin içerisinde konumlanan ‘’Performans ve Hedef Yönetimi Modülü‘’ sayesinde; şirket hedefleri ile paralel bireysel hedeflerin oluşturulması, çalışanların proaktif şekilde bu süreci deneyimlemeleri ve çalışanların sürece bağlılıkları, doğru ölçümlerle hedeflenir. Sürekli geri bildirimlerin kolay ve hızlı şekilde yapılmasına olanak sağlayan bir alt yapı ile de performans süreçlerine bütünsel bir bakış açısı kazandırmaktadır.

Şirket stratejilerine uygun belirlenen hedeflerin organizasyon genelinde ifade edilebilmesi başarının ve gelişimin en temel adımlarındandır. Şirket hedefleri ile paralel bir yapı oluşturacak şekilde belirlenen hedefler ile kurgulanan hedef yönetimi; kaynakların en doğru şekilde yönlendirilmesini ve istenen sonuçların sistematik olarak takibi ile iş etkinliği ve verimlilik üzerinde direkt bir etki sağlamaktadır. ‘’SuccessFactors Hedef ve Performans’’ modülü içerisinde performans formları ile ilişkilendirilebilen hedef kartlarının esnek yapısı ile kategorilerine göre tanımlanan hedefler ağırlıklandırılabilir, hedef gerçekleşme oranlarında belirlenen aralıklara göre puanlama yapılabilir. SuccessFactors içerisinde 500’den fazla akıllı hedef içeriğine ulaşılabileceği gibi, hedef kütüphaneleri şirketlere özel de oluşturulabilmektedir. Aynı şekilde çalışanların üstlendikleri rolleri başarılı bir şekilde sürdürmeleri için sahip oldukları yetenekleri ölçümleyebileceğiniz, şirketin kültür ve vizyonlarına göre Yetkinlik Kütüphaneleri de şirkete özel tasarlanabilmekte ve yetkinlik modeli oluşturulabilmektedir.

Performans sürecinde formun izleyeceği adımların kurgulanabildiği yol haritaları ile her adımda alınacak aksiyonlar belirlenebilir ve değerlendirme sırasında görüntülenebilir. Ayrıca kimlerin bu adımlarda rol oynayacağı bilgisi de görüntülenebilmekte ve esnek şekilde sistemde tasarlanabilmektedir.

Yöneticiler kolayca tüm ekip üyelerinin performans sürecinde hangi adımlarda olduklarını tek bir ekrandan görüntüleyebilir, kontrol edebilir ve geri bildirim isteyebilirler.

‘’SuccessFactors Performans ve Hedef Yönetimi’’ modülü içerisinde ‘’Sürekli Performans Yönetimi’’ yapılmasına olanak sağlanır. Sürekli Performans Yönetimi ile çalışanlar, üzerinde çalıştıkları konu hakkında gerçekleştirdikleri aktiviteleri ve başarı adımlarını yöneticilerine gerçek zamanlı bir şekilde görünür kılabilme olanağına sahip olurlar. Gerçekçi hedefler ve aktiviteler tanımlanmış olur.

Yöneticiler ekip üyelerine yeni aktiviteler ve başarılar ekleyebilmekte ve hedefler ile eşleştirebilmekte, ekip üyelerini kolayca izleyerek ve onlara koçluk yaparak, hedef çalışan motivasyonunu ve iletişimi kolaylıkla artırabilmektedirler. Sürekli koçluk ve geri bildirim sayesinde çalışanların gerçekçi şekilde ve hedefleri ile uyumlu çalışmaları desteklenmiş olur.

Çalışanlar aktivitelerini kronolojik sıralamaya göre ya da bağlı olunan hedefe göre sıralayabilir ve kendileri için tasarlanmış kişiselleştirilmiş bir ekran üzerinden performans deneyimini sürekli geri bildirim ile yaşayabilirler. Bu sayede anlamlı ve gerçekçi sonuçlar elde ederler.

Hedef ve Performans Yönetimi modülünde ‘’Kalibrasyon’’ oturumları düzenlenebilir, şirket içerisinde takım, departman kırılımlarında performans değerlendirme sonucunda ortaya çıkan değerlendirme puanının kalibrasyonları sağlanabilir. Kalibrasyona performans skoru haricinde potansiyel, hedef ve yetkinlik skorları gibi birçok metrik de dahil edilebilir. Önceden belirlenen dağılımlara göre skorlar da kalibre edilebilir.

‘’SuccessFactors Hedef ve Performans Yönetimi‘’ modülü ile ‘’360 Derece’’ değerlendirmelerinizi kapsamlı şekilde yapabilirsiniz. Daha adil ve geniş bakış açısı ile değerlendirmelere olanak sağlayan 360 derece değerlendirme çalışanların güçlü ve geliştirmesi gereken yönleri ile ilgili kapsamlı bir çıktı almanızı sağlar. Katılımcıların belirli bir yetkinlik ile ilgili kendilerine verdikleri puanlar ile diğer değerlendiricilerin verdikleri puanlar arasındaki fark analizlerini yapabilirsiniz. Yöneticiler, ekip arkadaşları, kendilerine bağlı çalışanlar ve dışardan değerlendiricilerin de dahil olabileceği çoklu ve zengin bir değerlendirme sonucu elde etmiş olursunuz.

Daha iyi iş sonuçları ve daha hızlı verilebilen kararlar için verilerimizi kolay, esnek ve bütünsel bir yaklaşım ile bizlere sunan ‘’SuccessFactors Performans ve Hedef Yönetimi’’ modülü çalışanlarımızın performans süreci deneyimini kişiselleştirilmiş, ilgi çeken, yönetici ve çalışan iletişimini en yüksek seviyede tutabilen yüksek bir teknoloji ile kendisini gösteriyor.

Created by icon 54from the Noun Project

Teşekkürler

Kısa süre içinde bir e-posta alacaksınız.

Eğer mail almazsanız solviamarketing@solviads.com adresinden bize ulaşın.