Neden Farklı Değerleme Yaklaşımlarına İhtiyaç Duyulur?

Birçok kuruluşun finansal sonuçlarını farklı/paralel muhasebe düzenlemelerine göre raporlamaları bir ihtiyaçtır. Örneğin, Avrupa şirketleri konsolide mali sonuçlarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS) göre rapor etmeliyken, ABD şirketleri ise ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine (US GAAP) göre rapor etmelidir.

Ticari ve vergi kanun ve yönetmeliklerden dolayı, şirket ilişkili ticari işlemlerin raporlamalarında tek bir hukuki raporlama perspektifine sahip olması gerekebilir. Bu yasal raporlama perspektifine ek olarak şirketlerin, grup bakış açısından ve ayrıca kar merkezi gibi tüzel olmayan bir birim bakış açısından raporlama perspektiflerine ihtiyaçları vardır.

Genellikle, şirketler arası (intercompany) ve şirket içi (intracompany) işlemler ile birden fazla pazarda faaliyet gösteren firmalar, yönetimsel ve yasal raporlama araçlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu raporlama araçları, şirketler arası ve şirketler içi karlılıkların (intercompany/intracompany profits) dahil edilmediği yasal raporlamalar ve dahil edildiği yönetimsel raporlamalardır. Şirketler arası/şirketler içi karlılıkları bulabilmek için ise iki ilgili kuruluş arasında işlem fiyatları ile mutabık kalınan transfer fiyatlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu kuruluşlar normalde farklı tüzel kişilerdir, ancak SAP'de kar merkezleri gibi farklı tüzel olmayan kuruluşlarla da buna sahip olmak mümkündür.

SAP Çözümleri Olmadan İşletmelerin Karşılaşabileceği Sorunlar Nelerdir?

 • Uzun süren ve hatalı olabilecek çevrimdışı işlemler
  • Kuruluşlardan kaynak verilerin toplanması
  • Kaynak verileri dönüştürme, düzenleme, hesaplama
  • Hesaplanan verilerin gözden geçirilmesi
 • Organizasyon birimleri arasındaki üretim planı bağımlılıkları nedeniyle uzun tahmin ve plan süresi
 • Üretim değişiklikleri üzerinde karlılık ve tarife etkisini öngörememe
 • Sınırlı merkezi görünürlük

SAP Çoklu Değerleme Yaklaşımı Nedir?

SAP, envanter değerlemek için 3 farklı değerleme yaklaşımına sahiptir:

Yasal görünüm

Bireysel tüzel kişilik görünümü, yasal raporlama gerekliliklerine göre bağımsız şirketler arasındaki mal ve hizmet transferlerini gösterir.

Grup görünüm

Tüzel kişilikler grubu görünümü, şirketler arası karları ortadan kaldırarak takas edilen mal ve hizmetlerin sonuçlarını gösterir.

Kar merkezi görünümü

Tüzel olmayan kuruluşların görünümü (örn. Kar merkezleri), transfer fiyatlarını kullanarak kâr merkezleri arasında mal ve hizmet alışverişinin sonucunu gösterir. Grup görüşünden farkı, şirketler arası / şirket içi karları ortadan kaldırmak yerine göstermektedir.

Kar Merkezi Değerlemesi Nasıl Çalışır?

Kar merkezi değerlemesini daha iyi anlamak için aşağıdaki örnek incelenebilir:

 • A malzemesinin 1 adedi X üretim yerinde 2 EUR’dur.
 • A malzemesinin X üretim yerinden Y üretim yerine transfer fiyatı 1 adet için 2,4 EUR’dur.
 • 10 adet A malzemesi X üretim yerinden Y üretim yerine transfer edildiğinde,
  • 24 EUR’luk gelir ve 20 EUR’luk SMM kayıtları X üretim yerinde oluşur.
  • Y üretim yerinde 24 EUR’luk stok kaydı oluşur ve bu tutar A malzemesinin Y üretim yerindeki anlık fiili fiyatı olacaktır.

Yukarıdaki kayıtlar yalnızca muhasebe dokümanının kar merkezi değerlemesi görünümünde görüntülenebilecektir. Bu durum yasal değerlemeyi etkilemeyecektir.

 • Bu transfer sonucunda, kar merkezi değerlemesine göre,
  • X üretim yerinde stok hesabında 0 EUR, gelir hesabında 24 EUR, SMM hesabında 20 EUR olacaktır.
  • Y üretim yerinin stok hesabında ise 24 EUR olacaktır.

İlgili örneği genişletmek için, Y üretim yerinin A malzemesine 10 EUR’luk masraf yaparak B malzemesini ürettiğini ve bu malzemeyi müşteriye 10 adedi 40 EUR’ya sattığını düşünelim.

 • Bu durumda, yasal değerlemede,
  • X üretim yerinde 0 EUR gelir, 0 EUR SMM;
  • Y üretim yerinde 40 EUR gelir, 30 EUR SMM, 10 EUR kar olacaktır.
 • Kar merkezi değerlemesinde,
  • X üretim yerinde 24 EUR gelir, 20 EUR SMM;
  • Y üretim yerinde 40 EUR gelir, 34 EUR SMM olacaktır.
 • Böylelikle, kar merkezi değerlemesinde, 10 EUR’luk kar X ve Y üretim yerlerine 4 ve 6 EUR olarak paylaştırılacaktır.

Çoklu Değerleme için Raporlama

Çoklu değerleme için raporlama malzeme fiyat analizi raporu, karlılık analizi raporları ve kar merkezi raporları ile yapılabilir. Malzeme fiyat analizi raporu ve karlılık analizi raporlarında değerler hem yasal değerleme görünümünde hem de grup/kar merkezi değerlemesi görünümünde görüntülenebilir. Karlılık analizinde, satışlar kar merkezi değerleri ile görüntülenebilir. Malzeme fiyat analizi raporunda, malzeme hareketleri ve masraflar her iki/üç değerleme görünümünde de görüntülenebilir.

Created by icon 54from the Noun Project

Teşekkürler

Kısa süre içinde bir e-posta alacaksınız.

Eğer mail almazsanız solviamarketing@solviads.com adresinden bize ulaşın.