SAP MII Enerji İzleme ve Analiz

Share

Üretim endüstrisindeki enerji (sıcaklık, basınç, su kullanımı vb.) kullanımının görünürlülüğünü artırabilmek adına, hiyerarşinin belirli noktalarından (tesis, iş yeri, ekipman, makine vb.) çeşitli sensörler aracılığıyla verilerin anlık olarak toplanması, analiz edilmesi daha sonrasında üretim olayı, tarife ve vardiya bazında periyodik olarak raporlanması işlemidir.

SAP MII Enerji İzleme' nin sağladığı faydalar şunlardır:

  1. Fazla kaynak tüketiminin önüne geçilir.
  2. Enerji kullanımının optimize edilmesine yardımcı olur.
  3. Gerçek zamanlı ve geçmişe dayalı verilerin görüntülenmesini sağlar.
  4. Raporlama sürecini kısaltır.
  5. Kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.

SAP MII Enerji İzleme ve Analiz Kullanıcı Arayüzü

Fig. 1

Enerji İzleme ve Analiz ekranına SAP MII Menu > Energy Monitoring and Analysis > Energy Configurations ile ulaşılır.

Konfigürasyon işlemleri dört bölümden oluşmaktadır:

  • Production Event Templates
  • Production Event Maintenance
  • Shift Pattern Maintenance
  • Tariff Maintenance

Production Event Templates

Production Event Templates, üretim olayı bazında enerji verilerini elde etmek için oluşturulan bir şablondur.

Fig.2

Template Type alanı ile ME, OEE veya üçüncü parti bir şablon tipi seçilir. Sonrasında Template Name alanına anlamlı bir isim girilir. Son olarak, Source Table ile verilerin toplanacağı tablolar ifade edilir. Analiz ile ilişkilendirme yapmak için Relevant for Analysis kutucuğu, elde edilen verileri ağırlandırmak için Weighting Factor kutucuğu, verileri gruplandırmak içinse Propertyler özelliği seçilmelidir.

Not: ZTable kullanılmak istenirse, Template Type alanında Third Party seçeneği seçilir. Fakat, Third Party seçeneğinde Source Table alanına yalnız bir adet tablo girişi yapılmaktadır.

Production Event Maintenance

Production Event Maintenance, üretim alanında kullanılan enerji verilerinin üretim olayı bazında toplanılması ve raporlanmasıdır.

Fig. 3

Production Event Template oluşturulduktan sonra, Production Event Maintenance ekranı ile bir event oluşturulur. Production Event Name alanına isim girildikten sonra, Production Event Template ile şablon seçimi yapılır ve Source Data Server ile kaynak veritabanı seçimi yapılarak kaydedilir. Bu işlemler gerçekleştikten sonra veri tabanı üzerinde otomatik olarak bu alanları içeren bir tablo oluşmaktadır. Oluşturulan tablo Fig.3.1’de gösterilmektedir.

Not: Aktifte üretim siparişi var oldukça, tablo üzerinde veri kaydı gerçekleşir.

Fig. 3.1

Oluşturulan tabloya veri aktarımı gerçekleşmesi için, MII Menu > System Management Scheduler yolu izlenerek Create butonu ile yeni bir scheduler oluşturulur. Scheduler oluşturulurken Scheduler Type alanı Production Event olarak seçilir ve Name alanına anlamlı bir isim girilirek kaydedilir. (Fig. 3.2)

Fig. 3.2

Yeni bir Production Event yapısında Scheduler oluşturulduktan sonra Production Event Scheduler sekmesinde Enabled kutucuğu işaretlenmelidir aksi takdirde Scheduler aktif olmaz. Sonrasında Production Event Table alanında verilerin aktarımının yapılacağı tablo ismi girilmelidir. Start Date alanına Scheduler hangi gün başlatılacaksa o tarih verilmeli, Pattern alanından Scheduler’ın hangi zaman aralığında (saniye, saat, gün, ay) çalıştırılması gerekiyorsa istenilen değer girilmelidir ve son olarak Run Job butonu ile Scheduler çalıştırılmalıdır. (Fig. 3.3)

Fig. 3.3
Fig. 3.4 : Shown in figure, transferring data to created table.

Shift Pattern Maintenance

Shift Pattern Maintenance, üretim alanında kullanılan enerji verilerinin vardiya bazında toplanılması ve raporlanmasıdır.

MII Menu > Energy Monitoring and Analysis > Energy Configurations > Shift Pattern Maintenance yolu izlenerek ulaşılabilir.

Create butonu ile yeni bir Shift Pattern oluşturulur. Name ve Description alanına anlamlı isim girilerek devam edilir. Shift Schedule sekmesinde ise Schedule alanına daha önce MII Menu > Data Services > Time Periods Schedulesüzerinden oluşturulmuş Schedule girilir ve son olarak çalıştırılması istenilen geçerli tarih aralığı seçilir. (Fig. 4)

Fig. 4

Oluşturulan tabloya veri aktarımı gerçekleşmesi için, MII Menu > Data Services > Time Periods Schedules üzerinden oluşturulur, sonrasında Schedule’a MII Menu > Data Services > Time Periods üzerinden oluşturulan zaman dilimleri atanır. (Fig. 4.1)

Fig. 4.1

Tariff Maintenance

Tariff Maintenance, üretim alanında kullanılan enerji verilerinin tarife bazında toplanması ve maliyet bazında raporlanmasıdır.

MII Menu > Energy Monitoring and Analysis > Energy Configurations > Tariff Maintenance yolu izlenerek ulaşılabilir.

Tariffs sekmesinde Name alanına anlamlı bir isim girilir. Category alanı için MII Menu > Catalog Services > Category ekranında oluşturulmuş olan bir kategori seçilir. Unit of Measure ise belirlenen bir fiyat biriminde tüketilmiş olan enerji biriminin oranının belirlenmesidir.

Ölçü Birimi = (Birim Fiyat / Birim Enerji)

Örneğin: $ / kWh

Validity Periods sekmesinden çalıştırılması istenilen geçerli tarih aralığı seçilir. Rates sekmesinde ise günün belirli saatlerinde farklı ücretlendirme tarifesi olabileceği için, tercihe göre saat seçilerek bu saat aralığında istenilen oran girilir.

Bazı zaman aralıklarında elektrik ücretlendirmesi yüksek veya düşük olabilir. Rate bu zaman aralıklarına göre girilmelidir. Örneğin, 02:00 – 05:00 zaman aralığında elektrik ücretlendirmesi düşük olduğu için Rate 0.5 girilmiştir.

Fig. 5

Tariff Groups sekmesinde Create butonu ile yeni bir tarife grubu oluşturulur. Name ve Description alanına anlamlı birer isim girilir. Category alanı için MII Menu > Catalog Services > Category ekranında oluşturulmuş olan bir category seçilir ve son olarak Tariff alanına Tariffs sekmesinde oluşturulmuş olan tarife seçilir. (Fig. 5.1)

Fig. 5.1

Plant Information Catalog Yapılandırılması

Plant Information Catalog bir shop floor için mantıksal hiyerarşiyi ifade eder. SAP MII için verileri shop floor seviyesinde, hangi hiyerarşik yapıda toplayacağını belirlemektedir. Plant Information Catalog nesneleri ERP üzerinden PP ve PM nesneleri ile eşlenebilir.

Plant Information Catalog Connection bağlantısı için ilk olarak http://IP:PORT/nwa bağlantısı kullanılarak Configuration > Application Resources üzerinden UserName, Password, Language, ServerName ve PortNumber alanları ERP bilgilerine göre girilir. Bu şekilde ERP-PIC bağlantısı SAP MII üzerinde gerçekleştirilir. (Fig. 6)

Fig. 6

PIC bağlantısı gerçekleştirildikten sonra MII Menu > Catalog Services > Plant Information Maintenance yolu izlenir, Plant Information Sources üzerinden ERP Sources seçilerek PM ve PP hiyerarşilerine erişim sağlanır. (Fig. 6.1)

Fig. 6.1

Hiyerarşilere erişim sağlandıktan sonra var olan bir hiyerarşi aktarılabilir veya New butonu ile yeni bir hiyerarşi oluşturulabilir. Verilerin hangi hiyerarşi seviyesinde toplanacağını belirledikten sonra Property Set sekmesi üzerinde SAP_Tariff ve SAP_ShiftPattern özellikleri eklenir ve kaydedilir. (Fig 6.2)

Fig. 6.2

SAP_ShiftPattern ve SAP_Tariff Property Setleri için Plant seviyesinde Properties Sekmesi üzerinde Property Value alanına Energy Configurations ekranında oluşturulan Shift ve Tariff isimleri girilir ve kaydedilir. (Fig. 6.3)

Fig. 6.3

Self Service Composition Environment

Self Service Composition Environment (SSCE) ile veriler raporlanır. (Fig. 7)

Fig. 7

Not: İş ihtiyacına göre raporlar düzenlenebilir..

İş süreçlerinizi gelişen teknolojilerle desteklemek işimizin ana hedefidir.

exp head deco 3
icon our expertise

Teşekkürler

Kısa süre içerisinde indirme linki içeren bir mail alacaksınız.

Eğer mail almazsanız solviamarketing@solviads.com adresinden bize ulaşın.

Created by icon 54from the Noun Project

Teşekkürler

Kısa süre içinde bir e-posta alacaksınız.

Eğer mail almazsanız solviamarketing@solviads.com adresinden bize ulaşın.