SAP OEE Aktivite Yönetimi

Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket

Bir üretim hattında, birden fazla farklı üretim aktivitesi ile çalışılabilmektedir. Bu aktiviteler hazırlık süresi, makine süresi, işçilik süresi olabilmekte ve endüstrinin ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Endüstriye göre farklı üretim aktiviteleri tanımlayabilmek ve her bir aktivitenin fiili değerlerini analiz edebilmek önem arz etmektedir. Fiili değerlerin aktiviteler bazında kayıt altına alınması, performans ve çalışma etkinliğinin analizi konusunda işletmelere önemli oranda yardımcı olmaktadır.

SAP ERP sisteminde tanımlanıp MII-OEE sistemine IDoc (Intermediate Document) aracılığıyla iletilen farklı üretim aktivitelerinin, MII üzerinde genel konfigürasyonlarla iş birimlerine atanması sağlanabilmektedir. Atanan aktiviteler bazında fiili değerler ölçümlenip SAP ERP sistemine otomatik olarak aktarılabilmektedir. Bu yolla, manuel değer girişi ile ortaya çıkabilecek hataların önlenmesi amaçlanmaktadır.

Aktiviteler öncelikle PP modülü kapsamında olan ve aşağıda belirtilen adımlarla tanımlanabilir, yeni bir aktiviteye ihtiyaç bulunmaması halinde mevcut tanımlanmış aktiviteler de kullanılabilir.

1. SAP ERP Tanımlamaları

SAP ERP’de Aktivite Tanımlama

SPRO->Üretim->Temel Veriler->İş Yeri->Genel Veriler->Standart Değer->Parametreleri Ayarla

T-Code: OP7B

Aktivite parametreleri yukarıda menü adımı ve transaction kodu verilmiş olan ekran aracılığıyla tanımlanabilmektedir.

Şekil 1: PP parametrelerin tanımlanması (Hazırlık Süresi)

Şekil 2: PP parametrelerin tanımlanması (Makine Süresi)

Tanımlanan parametreler, iş yeri ana verisine tayin edilmek üzere, standart değer anahtarına atanır.

SPRO->Üretim->Temel Veriler->İş Yeri->Genel Veriler->Standart Değer->Standart Değer Anahtarının Tanımlanması

T-Code: OP19

Şekil 3: PP parametrelerin standart değer anahtarına atanması

İlgili iş yeri SAP ERP üzerinde PP ana verisi olarak yaratılır ve belirlenen standart değer anahtarı, temel verilerde ilgili alana tayin edilir.

İş yeri yaratmak için;

SAP Menu->Lojistik->Üretim->Ana Veriler->İşyerleri->İşyeri->Yarat

T-Code: CR01

Mevcut iş yerini değiştirmek için;

SAP Menu->Lojistik->Üretim->Ana Veriler->İşyerleri->İşyeri->Değiştir

T-Code: CR02

Mevcut iş yerini görüntülemek için;

SAP Menu->Lojistik->Üretim->Ana Veriler->İşyerleri->İşyeri->Görüntüle

T-Code: CR03

Şekil 4: Standart değer anahtarının iş yerine tayini

Belirtilen aktiviteler, iş yerine ait maliyet hesaplama sekmesinde de tanımlanmalıdır.

Şekil 5: Aktivitelerin maliyet hesaplama işlemi için iş yerine tayini

Bu aşamada kayıt türü grubunun “0-Değişken servis”ten farklı seçilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, MII-OEE tarafında gerekli fiili değerler SAP ERP sistemine gönderilemeyecektir.

Sonraki adımda aktiviteler SAP ERP üzerinden OEE menüsünde de tanımlanmalıdır. Bu tanımlama yapılırken, PP adımlarında kullanılan üretim aktivitesi ve iş yeri maliyet hesaplaması sekmesinde kullanılan kayıt türü grubunun bu menüde de aynı şekilde tanımlanmasına dikkat edilmelidir.

SPRO->Üretim->Genel Ekipman Etkinliği->Üretim Aktivitesi Tanımla

Şekil 6: Aktivitelerin OEE için oluşturulması

 SAP MII Sistemine ERP Üzerinden Veri Aktarımı

SAP ERP sisteminde yaratılan aktivitelerin ve aktivitelerin tayin edildiği iş yerlerinin, SAP ERP üzerinden IDoc aracılığıyla SAP MII sistemine iletilmesi gerekmektedir.


SAP Menu->Araçlar->ALE->Ana Veri Dağıtımı->Lojistik->Tedarik Zinciri Planlama Arayüzü->Üretim Optimizasyonu(POI)->Ana Verileri Gönder

T-Code: POIM

İlk olarak ERP-MII entegrasyonu için yaratılan mantıksal sistem değeri, optimizasyon sis. alanına tanımlanmalıdır. Bizim örneğimizde mantıksal sistem değeri; XMIIIDOC01’dir.

Şekil 7: İş yerlerinin MII sistemine gönderimi (Mantıksal Sistem)

Ardından iş yeri ve üretim yeri bilgileri girilir ve program çalıştırılarak IDoc çıkışı tetiklenir.

Şekil 8: İş yerlerinin MII sistemine gönderimi (İş Yeri Seçimi)

Aynı şekilde, OEE uyarlaması olarak belirtilen aktivitelerin de gönderimi gerekmektedir.

SAP Menu->Lojistik->Üretim->Genel Ekipman Etkinliği->Bilgi Sistemi->OEE-IDoc Seçimi

T-Code: /OEE/BO_IDOC

İlk olarak mantıksal sistem seçimi gerçekleştirilmelidir.

Şekil 9: Aktivitelerin MII sistemine gönderimi (Mantıksal Sistem)

Ardından gönderilmek istenen aktiviteler, Üretim aktivitesi alanından seçilebilir ya da tüm aktiviteler gönderilmek istenirse tüm üretim aktiviteleri seçeneğinin işaretlenmesi yeterlidir. Aşağıdaki örnekte sadece SAP_01 aktivitesi için IDoc yaratılmaktadır.

Şekil 10: Aktivitelerin MII sistemine gönderimi (Aktivite Seçimi)

Gönderilen IDoc detaylarına aşağıda belirtildiği gibi ulaşılabilmektedir. Yeşil ile işaretlenen durum, IDoc’ların ERP sisteminden başarı ile iletildiğini ifade eder.

SAP Menu->Araçlar->ALE->ALE Yönetimi->İzleme->IDoc Görüntüsü->Görüntü

T-Code: WE02

Şekil 11: Gönderilen IDoc detaylarının izlenmesi

IDoc’lar SAP MII sistemine ERP üzerinden gönderildikten sonra, MII’a ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilmelidir.

2. SAP OEE Tanımlamaları

İletmiş olduğumuz IDoc’ların MII-OEE üzerinde de kayıt altına alındığını kuyruk izleme aracılığıyla görüntüleyebiliriz.

Şekil 12: Gönderilen IDoc detaylarının MII kuyruğunda izlenmesi

Bundan sonraki adımda aktivitelerin, OEE üretim yeri hiyerarşisinde ilgili iş birimlerine tayin edilmesi gerekmektedir. Bu adım MII menü üzerinden operatör kullanıcı arayüzü yönetimi altında yer alan genel konfigürasyon aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Aşağıdaki görselde, ERP üzerinde tanımlanıp IDoc olarak iletilen Test 1 iş yerine, SAP_01 aktivitesi tayin edilmiştir. Gerekli tayin işlemleri sonrasında konfigürasyon kaydedilir.

Şekil 13: Genel konfigürasyonlar

Aktivite sürelerinin sipariş bekletildiğinde ya da tamamlandığında ERP sistemine iletilebilmesi için geliştirme konfigürasyonları sekmesinden, ilgili iş birimi için ERP teyitleri aktivitesi etkinleştirilmelidir.

Şekil 14: Genel konfigürasyonlar, sipariş durdurma anında teyit

Şekil 15: Genel konfigürasyonlar, sipariş tamamlama anında teyit

Bu yolla, sipariş durdurulduğunda ve tamamlandığında, seçilen aktivite için otomatik olarak hesaplanan sürelerin ERP’ye teyit olarak ulaşması sağlanır.

3. SAP OEE Üretim Siparişi Aktivite Seçimi ve ERP Sistemine Gönderimi

OEE dashboard ile, siparişleri yönet aktivitesi aracılığıyla ilgili sipariş için Başlat ya da Devam Et butonlarına tıklanarak siparişin başlaması sağlanabilmektedir. Bu noktada OEE ekranında bir pop-up çıkmaktadır. Bu pop-up içeriğinde, aşağıda görüldüğü gibi, daha önce tanımlanan aktivite seçilerek başlanan işin karşılık geldiği aktivite belirlenir.

Şekil 16: OEE sipariş ve aktivite yönetimi

Sipariş yönetim ekranından sipariş durdurulduğunda veya tamamlandığında aşağıdaki görselde yer alan teyit otomatik olarak MII tarafından ERP sistemine iletilecektir.

Şekil 17: ERP aktivite teyidi

İş süreçlerinizi gelişen teknolojilerle desteklemek işimizin ana hedefidir.

exp head deco 3
icon our expertise

Teşekkürler

Kısa süre içerisinde indirme linki içeren bir mail alacaksınız.

Eğer mail almazsanız solviamarketing@solviads.com adresinden bize ulaşın.

Created by icon 54from the Noun Project

Teşekkürler

Kısa süre içinde bir e-posta alacaksınız.

Eğer mail almazsanız solviamarketing@solviads.com adresinden bize ulaşın.